แหล่งความรู้

Knowledge

วิธีวัดไซส์แหวน

วิธีที่ 1 วัดรอบนิ้วเทียบกับตารางแหวน

อุปกรณ์ - กระดาษตัดเป็นเส้น ๆ ดินสอ หรือปากกา และไม้บรรทัด

1.1) เริ่มจากตัดกระดาษให้เป็นเส้นขนาดความกว้างไม่เกิน 5 มม. เสร็จแล้วนำมาม้วนพับบริเวณโคนนิ้วให้พอดี (ถ้าข้อนิ้วใหญ่กว่า ก็ให้วัดขนาดที่ข้อนิ้วคะ เพราะเวลาสวมแหวน อาจจะติดที่ข้อนิ้วได้ค่ะ)

1.2) จากนั้นใช้ดินสอหรือปากกาทำเครื่องหมายเอาไว้ที่ขนาดรอบนิ้วที่วัด

1.3) นำความยาวมาเทียบกับไม้บรรทัด ก็จะได้ความยาวเส้นรอบวงของนิ้วเป็นมิลลิเมตร และนำมาเทียบกับตารางแหวน

table

หากวัดขนาดได้เศษต่ำกว่า 0.5 แนะนำเลือกขาดแหวนโดยปัดเศษลง และหากวัดแล้วได้เกิน 0.5 ก็ให้เลือกขนาดแหวน โดยให้ปัดขึ้นค่ะ เช่น วัดได้ 49.4 มม. ดังนั้นเลือกขนาดแหวนของคุณคือ 49 ค่ะ

วิธีที่ 2 วัดขนาดจากแหวนที่มีอยู่เดิม

sample-size

สำหรับผู้ที่มีแหวนอยู่แล้ว อยากทราบว่าตัวเองขนาดแหวนอะไร ก็สามารถวัดขนาดแหวนได้ง่ายๆ โดยการนำไม้บรรทัดมาวัด เส้นผ่านศูนย์กลาง ดังรูป ข้อสำคัญ คือวัดขนาดแหวน ด้านใน ของวงแหวน ไม่ใช่ด้านนอกแล้วนำค่าที่ได้มาเทียบกับตารางแหวน ด้านบนได้เลยค่ะ