ตรวจสอบราคาเพชร

Check Price

เชื่อว่าหลายคนที่เคยซื้อเพชร คงจะเคยได้ยินคำว่า ราคากลาง ราคาพอร์ทหรือ Rapaport กันมาบ้าง ไม่มากก็น้อยนะคะ วันนี้เราจะมาคุยกันว่า เจ้า Rapaport นี้คืออะไร มีวิธีการใช้และความสำคัญอย่างไรค่ะ

คำว่า Rapaport เป็นชื่อเรียกตารางราคากลางของเพชร ซึ่งเป็นราคากลางที่เราใช้ในการซื้อขายเพชรกันทั่วโลกค่ะ นักซื้อเพชร รุ่นเดอะอาจจะเคยได้ยินว่า การซื้อขายเพชรนั้นง่ายกว่าการซื้อขายพลอย เนื่องจากเพชรมีราคากลางแต่พลอยไม่มี ซึ่งคำว่า “ราคากลาง” ที่พูดถึงกันนี้ก็คือราคาจาก Rapaport ตัวนี้เองค่ะ

ราคากลางนี้จะมีลักษณะเป็นตาราง แยกเพชรออกตามน้ำหนัก แต่ละตารางต่อขนาดของเพชร เช่น น้ำหนัก 0.30-0.39 ก็จะใช้ กลุ่มราคาเดียวกัน โดยในแต่ละตารางยังแยกย่อยออกเป็น 110 ระดับราคาตาม 4 คุณลักษณ์เพชร โดยจะมีราคาสำหรับเพชร 10 ระดับสี 11 ระดับความสะอาดที่แตกต่างกันในแต่ละตาราง แต่ละขนาด

เพชรทรงกลมหรือ Round Brilliant จะมีตารางราคาทั้งหมด 18 ตาราง ส่วนเพชร Fancy Cut จะใช้ตารางราคาของเพชร Pear Shape ซึ่งมีทั้งหมด 14 ตาราง 14 ไซส์ คูณกันเล่นๆว่า เฉพาะเพชรกลม ถ้ามีทั้งหมด 18 ตารางราคา แต่ละขนาดก็มีอีก 110 ระดับราคา ก็จะทำให้ราคา เพชรที่มีการซื้อขายกันในตลาด มีทั้งหมด 1,980 ระดับราคา รวมกับเพชรแฟนซีอีก 1,540 ระดับ กลายเป็น 3,520 ราคาที่แตกต่างกัน เป็นเหตุผลว่า ทำไมเราจึงไม่สามารถบอกราคาของเพชรได้ หากมีคุณสมบัติในมือไม่ครบ 4 Cs

ราคา Rapaport นั้นจะมีหน่วยเป็นสกุลเงิน US Dollar เสมอ ก่อนการใช้งานทุกครั้งเราจึงต้องนำมาคำนวณจากเงินดอลล่าร์กลับมา เป็นเงินบาทไทย และแน่นอนค่ะว่าราคานั้นจะเปลี่ยนแปลงทุกวันตามค่าเงินที่เปลี่ยนไป ไม่เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากค่าเงินเท่านั้น แต่ Rapaport เองก็มีการปรับเปลี่ยนราคาอยู่ทุกสัปดาห์ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกวันศุกร์ ช่วงเวลาประมาณเที่ยงของประเทศไทย ซึ่งในการ ปรับราคาในภาคทฤษฎีจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันศุกร์ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว บางศุกร์ก็อาจจะไม่มีการขึ้นลงเลยก็ได้ค่ะ

ายคนคงอยากทราบว่าจะหาตาราง Rapaport นี้ได้จากที่ไหน คำตอบก็คือ เจ้าราคากลางตัวนี้ไม่มีให้ชมในเวปไซด์ทั่วไปนะคะ แต่ต้อง สมัครสมาชิกในราคาปีละ 250 เหรียญสหรัฐเพื่อ Login เข้าไปชมที่ www.diamonds.net และจะได้รับอีเมล์แจ้งราคา Rapaport ทุกสัปดาห์อีกด้วยค่ะ หรือมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นคือการขอข้อมูลจากร้านเพชรที่รู้จักคุ้นเคยกัน หากต้องการข้อมูลของเพชรสเป็คไหนก็สามารถโทรสอบถามราคากลางกันได้ น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดกว่าค่ะ

ได้รู้จัก Rapaport และวิธีการใช้งานแบบง่ายๆแล้ว คราวนี้ถ้ามีใครมาบอกว่าราคากลางปรับขึ้น เราก็จะทราบได้ทันทีว่าเป็นราคา Rapaport นี่เองค่ะ

Credit to: Dr.Diamond